Intraverte Reset

Kwaliteit en reglementen

Voor Intraverte-Reset zijn tevreden klanten en opdrachtgevers belangrijk. Dit bereiken we door hoogwaardige en zinvolle dienstverlening van constante kwaliteit te leveren. Om die reden investeert Intraverte-Reset continu in haar medewerkers. Alle coaches/begeleiders zijn minimaal HBO opgeleid en we stimuleren actief de kennisontwikkeling van onze medewerkers, door intervisie, opleidingen en  trainingen.

Kwaliteit gegarandeerd

Intraverte-Reset voldoet aan de eisen van diverse (para) medische beroepsverenigingen (VvOCM, RBCZ), de zorgverzekeraars en het UWV. Tevens zijn wij lid van het Blik op Werk Keurmerk. Jaarlijks wordt getoetst of de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Wanneer uw traject afgerond is, ontvangt u een tevredenheidsonderzoek. Zo helpt u ons om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Wist u dat wij gemiddeld met een 8,6 beoordeeld worden?

Diensten zijn inzichtelijk

Door de permanente toetsing door de verschillende instanties is kwaliteit gewaarborgd, zijn de diensten inzichtelijk en wordt de cliënt tevredenheid permanent bijgehouden.

Reglementen

Algemene voorwaarden

Klachtenreglement

Privacyreglement

© 2020, Intraverte
MENU