Intraverte Reset

Onderwijs, zorg en organisaties

Sinds 2003 begeleiden we mensen op het gebied van loopbaanvragen (loopbaanvragen, begeleiding van werk naar werk, begeleiding bij ontslag en re-integratie) en zijn we partner van het UWV, gemeenten en vele organisaties in de profit- en non-profitsector.

Wij hebben jarenlange ervaring met het trainen en begeleiden van leerkrachten/docenten, intern begeleiders en schooldirecteuren. Wij bieden onder andere begeleiding bij spanningsreductie, gedragsverandering, omgaan met verschillende leerstijlen en het managen van diversiteit aan taken.

Waarom Intraverte-Reset?

  • Het Intraverte-Reset programma heeft de afgelopen jaren veel praktisch resultaat geboekt bij de verandering van ongewenste en ongezonde patronen op het gebied van gedrag, houding, voeding en leefstijl. Zo blijkt de effectiviteit van het Reset programma onder andere bij burn-out (curatief en preventief) zeer hoog.
  • Het Intraverte-Reset programma bewijst zijn meerwaarde bij de vermindering van ziekteverzuim.  Wij kunnen u als organisatie ondersteunen in alle arbeidsgerelateerde vraagstukken.
  • Intraverte-Reset maakt indien gewenst een gezondheidsanalyse in uw bedrijf en stelt naar aanleiding daarvan een plan op om langdurig ziekteverzuim terug te dringen.
  • Intraverte-Reset biedt een empirisch gefundeerd  psychologisch en (para) medisch programma, ontwikkeld vanuit een multidisciplinaire visie op het veranderen van patronen. Naast onze eigen theorievorming, methodeontwikkeling en veldwerk hebben wij inspiratie geput uit het werk van dr. Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit  Nijmegen. Wij herkenden ons naadloos in haar onderzoeksbevindingen en bevelen haar recente boek Je bent wat je doet (Maven Publishing, 2014, jebentwatjedoet.nl van harte bij u aan.

 

© 2020, Intraverte
MENU