Intraverte Reset

ResetCoaching

ResetCoaching is een uitstekend instrument om mensen te begeleiden bij het overwinnen van hun persoonlijke blokkades en om belemmerende gedragspatronen te doorbreken. ResetCoaching helpt mensen optimaal te laten functioneren zowel werk als privé, vanuit de eigen (soms ongekende) mogelijkheden.

Een ResetCoaching traject is zeer persoonlijk en begint altijd met een kennismakingsgesprek.  Uiteraard om vast te stellen wat u concreet wilt bereiken met de coachgesprekken maar ook om te kijken of er een klik is tussen u en de coach.  Als de doelen voor het traject zijn bepaald beoordelen we nog of specifieke kennis en kunde uit ons multidisciplinaire team gewenst is. Daarna starten we het traject.

Mogelijke thema’s: omgaan met conflicten, zelfvertrouwen en weerbaarheid, stabiliteit/balans, omgaan met stress en werkdruk, re-integratie na stress of burn-out, van passieve naar actieve houding, verhogen van persoonlijke effectiviteit.

Mogelijke gespreksonderwerpen: zelfvertrouwen, effectief communiceren, omgaan met werkdruk, onderhandelen, projectplanning, beïnvloeden, delegeren & loslaten, energie management, probleemoplossing, conflicthantering, feedback geven, omgaan met emoties, balans, durf & lef, verandermanagement, strategisch handelen, time management, opkomen voor jezelf.

Om de gestelde doelen te behalen, bieden wij – naar behoefte – individuele coaching, intervisie, mentoring, counseling, beweging- en ontspanningstherapie, loopbaanadvisering, outplacement en/of persoonlijke profielanalyse.

© 2020, Intraverte
MENU