Intraverte Reset

Trajectvormen, tarieven en vergoedingen

Bij de intake wordt een begeleidingsplan opgesteld en een inschatting gemaakt van de benodigde behandeltijd op grond waarvan het soort en de lengte van het traject bepaald worden.

Wij bieden de volgende trajectvormen aan:

  • Reset traject MINI
    Dit traject is speciaal ontwikkeld voor jongvolwassenen tot 18 jaar. Dit traject bevat 6 sessies.
  • Reset traject Regulier
    Dit traject bevat 8 sessies (totaal 9 uur begeleiding) en kent een uitgebreide nazorg. Gedurende één jaar na de laatste sessie kun je gebruikmaken van ons Reset-Café op de zaterdagochtenden.
  • Reset traject Compact
    Dit traject bevat 6 sessies (totaal 6,5 uur begeleiding) en kent een uitgebreide nazorg. Gedurende één jaar na de laatste sessie kun je gebruikmaken van ons Reset-Café op de zaterdagochtenden.
  • Coaching consult                                                                                                            Wanneer je een aantal losse sessies wenst, kun je ook kiezen voor coaching per uur.

Reset-café

Voor nazorg bij de langere trajecten (Regulier en Compact) kun je op zaterdagochtend terecht bij ons Reset-café. Je kunt hier van 9.00-13.00 uur zelfstandig aan de slag met jouw eigen vragen, een soort APK.

Tarieven

In veel gevallen is de achtergrond van de vraag waarmee mensen bij ons komen arbeidsgerelateerd. Daarom is het veelal de werkgever die al of niet in overleg met de Arbodienst /bedrijfsarts / verzekeringsmaatschappij de begeleiding vergoedt.

Overzicht van de tarieven*

Kennismakingsgesprek vrijblijvend
Zitting oefentherapie Cesar (half uur) € 37,50
Coaching consult (per uur) € 90,00
Voeding en vitaliteit consult (per uur) € 95,00
Reset Traject Mini (> 18 jaar)** € 45,00
Reset Traject Regulier*** € 1195,00
Reset Traject Compact*** € 750,00
Begeleiding vanuit PGB € 100,00 per uur

** Per sessie + vergoeding ziektekostenverzekering.
* Bij begeleiding in of vanuit een arbeidssituatie maken we specifieke afspraken met werkgever en/of ARBO dienst.

*** Inclusief nazorg. Gedurende één jaar na de laatste sessie bent u van harte welkom in ons RESET-café op zaterdagochtend.

Vergoedingen

Indien er bij de hulpvraag sprake is van een medische achtergrond  (bijvoorbeeld bij een burn-out, spanningsklachten) kan de begeleiding gedeeltelijk worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Begeleiding door Intraverte-Reset kan onder meer behandelingen oefentherapie Cesar, Natuurgeneeskunde en vaktherapie (Psychomotorische therapie) bevatten.

Oefentherapie

De (psychosomatische) oefentherapie reikt je nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om je fysieke en mentale klachten positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit.

De vergoeding is afhankelijk van jouw aanvullende verzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden bij Oefentherapie en/of Fysiotherapie of vraag onze administratie.

Vaktherapie (PMT)

Vaktherapie (PMT) is een vorm van hulpverlening voor mensen met psychische of psycho-sociale problemen. De Vaktherapie richt zich op beweging, en op ervaring en beleving van het lichaam met als doel problemen weg te nemen, te verminderen of ermee te leren omgaan.

PMT valt voor de meeste zorgverzekeraars onder alternatieve geneeswijzen. In de polisvoorwaarden kun je zien of je hiervoor verzekerd bent en voor welk bedrag.

Absentieregeling

In geval je verhinderd bent voor een gemaakte afspraak dien je dit tenminste 24 uur van te voren aan te geven aan je therapeut/begeleider. Indien niet tijdig is afgemeld ontvang je een nota van 35 euro voor een korte afspraak en 75 euro voor een lange afspraak.

© 2020, Intraverte
MENU