Intraverte Reset

Visie en Kwaliteit

In de jaren tachtig is er in Israël door enkele initiatiefnemers van het bureau Emda Segula in eerste instantie in het Israëlische leger en later ook daarbuiten gewerkt aan de ontwikkeling van trainingsmethodiek op het gebied van persoonlijke effectiviteit, samenwerking en leiderschap.

De oorspronkelijke ontwikkelvraag was: wat maakt mensen effectief? Hoe kun je middels training en individuele begeleiding er voor zorgen dat wat mensen zonder de druk van de realiteit leren, er ook onder druk uit komt?

In de zoektocht naar deze real-life effectiviteit maakte men gebruik van kennis en inzichten vanuit onder andere Oosterse en Westerse wetenschap en filosofie. Dit werd gecombineerd met de eisen vanuit de realiteit binnen het Israëlische leger en de Israëlische maatschappij.

In de visie zoals we die verder hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren speelt de wisselwerking tussen het bewuste en het onbewuste een grote rol, evenals de balans tussen lichaam en geest. De gedragswetenschap heeft de afgelopen jaren de werking en het belang van het onbewuste inzichtelijk gemaakt. Dit hebben wij in de door ons ontwikkelde trainingslijn geïncorporeerd: de training helpt u in moeilijke situaties terug te kunnen vallen op de door u zelf gewenste gedragspatronen.

© 2020, Intraverte
MENU